Algemene Voorwaarden

WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN

www.pingaoculto. es

 

 1. SERVICEVOORWAARDEN

   

  ALGEMENE INFORMATIE

  Deze website wordt beheerd door PINGOC NOW SL. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar PINGOC NOW SL. PINGOC NOW SL biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hierin worden uiteengezet.

  Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels waaraan waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlinks. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

  Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de Website niet te bezoeken of een van de Diensten te gebruiken. Als de Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


  Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de bijgewerkte versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van de Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om wijzigingen te verifiëren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

  Onze winkel wordt gehost op WordPress. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen.


  SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

  Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke van uw gezinsleden gebruiken minderjarigen deze site.

  U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

  U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

  Een schending of schending van een van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


  SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

  We behouden ons het recht voor om service aan iedereen te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment.

  U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking heeft op (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan of aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

  U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

  Titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.


  SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

  Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledige of tijdige informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het onderwerp van deze site is op eigen risico.

  Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

  SECTIE 4 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

  De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel van de inhoud) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


  SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

  Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen uitsluitend worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

  We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten, in de winkel, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

  We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar het verboden is.

  We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


  SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

  We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.

  In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

  U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

  Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

  SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

  We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle of input hebben.

  U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dit soort tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van tools die door derden worden geleverd.

  Elk gebruik dat u maakt van optionele tools die via de site worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de externe provider(s).

  We kunnen u in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

  SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

  Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

  Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor materialen, producten of diensten van derden.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de verwerving of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die is gemaakt in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

  SECTIE 9 – COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

  Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u aan ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

  We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar onze mening onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend is, of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of de Servicevoorwaarden.

  U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, een andere dan een legitieme identiteit gebruiken of derden of ons misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


  SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

  Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de site is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken: https://www.pingaoculto.es/privacybeleid/


  ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

  Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijd en de beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder kennisgeving onnauwkeurig is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

  We nemen geen enkele verplichting op ons om de informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te corrigeren of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen bijgewerkte specificatie of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


  SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

  Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het gebruik van de site of de inhoud ervan verboden: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie te presenteren; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere sites of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie over anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de items van verboden gebruik.


  ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  We garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

  We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

  U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het vermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

  In geen geval zullen PINGOC NOW SL, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale schade, verliezen, claims of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomensverlies, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, zoals als gevolg van het gebruik van een van de services of producten die via de service zijn gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud , of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud is (of product) gepubliceerd, verzonden of beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.


  ARTIKEL 14 – VRIJWARING

  U stemt ermee in PINGOC NOW SL en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief vergoedingen redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

  SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

  In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin van kracht zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling tast de geldigheid van de toepasselijkheid van de overige overige bepalingen niet aan.


  ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

  Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

  Als u naar ons oordeel faalt, of wordt verdacht van niet-naleving van enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen totdat de beëindigingsdatum; en/of dienovereenkomstig kunnen we u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

  ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

  Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen ., zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

  Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de schrijfgroep.


  SECTIE 18 – WET

  Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarin wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.


  SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

  U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

  We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.


  SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

  Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar contact@pingaoculto. Com.

Wereldwijde Expreslevering

Overal ter wereld

14 dagen Retourtermijn

Tot 14 kalenderdagen

3 Jaar Garantie

Snel en efficiënt beheer

100% Veilige Betaling

PayPal / MasterCard / Visa